Tervetuloa sivuilleni!

Outin matka 96

 

Olen Outi Pekkala, ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Haapavedeltä. Olen kansanedustajaehdokkaana vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Työskentelen etuuskäsittelypäällikkönä Kelan Pohjoisen vakuutuspiirin työ- ja toimintakykykeskuksessa. Tehtäviini kuuluu vastata sairauspäivärahahakemusten käsittelyn sujuvuudesta ja työntekijöiden osaamisesta. Työurani Kelalla on jatkunut eri tehtävissä jo 35 vuotta. Työkykyasiat ja syrjäytymisen ehkäisy ovat aiheita, joihin olen työtehtävissäni erityisesti perehtynyt ja joiden edistämisen koen tärkeäksi myös jatkossa.

Päätöksenteon lähtökohtana on oltava yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuus alueellisesti ja ihmisten kesken. Jokaisen Suomessa asuvan tulee tuntea kuuluvansa porukkaan ja kokea omaavansa mahdollisuudet yhteiskuntamme kehittämiseen. Nämä mahdollisuudet eivät voi olla riippuvaisia perheen sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Kaikilla on oltava mahdollisuus opiskeluun, työhön ja riittävään toimeentuloon.  Omalla työllä on pystyttävä itsensä myös elättämään. Mutta sosiaaliturvan perusetuuksienkin on oltava tasolla, joka ei  jatkuvasti vaadi täydentävää toimeentulotukea. Perheille tarjottava ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki ovat parhaita keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhteiskunnan palvelujen tulee olla helposti tavoitettavia ja laadukkaita lasten varhaiskasvatuksesta vanhusten asumispalveluihin. Asiakasmaksujen korotuksilla ei saa lisätä eroja julkisten palvelujen käytössä vaan  myös pienituloisilla on oltava oikeus hyvään terveyden- ja sairaudenhoitoon ja huolenpitoon.

Työssäni näen, mitä viime vuosien sosiaaliturvan leikkaukset, omavastuuosuuksien ja asiakasmaksujen korotukset vaikuttavat varsinkin ikääntyvien ihmisten elämään.  Valinnat ruoan ja lääkkeiden ostamisen välillä eivät voi olla osa jokapäiväistä elämää hyvinvoivassa Suomessa. Toimeentulon ongelmia lisää myös julkisten palveluiden keskittämispolitiikka, joka vie ihmisten tarvitsemat palvelut yhä kauemmas ja vaikeammin tavoitettaviksi.
Sosiaaliturvan uudistus on seuraavan eduskuntakauden suurimpia hankkeita, jossa tarvitaan lainsäätäjiltä tietoa ja näkemystä muutosten vaikutuksesta ihmisten elämään.

Haluan olla mukana rakentamassa uudenlaista, entistä parempaa ja yhdenvertaisempaa Suomea.  Inhimillistä Suomea, joka pitää huolta myös heikommista. Suomea, jonka asukkaat  uskaltavat uskoa parempaan huomiseen. Suomea, jossa uskaltaa myös ikääntyä.