Nuorten työpajalla

Kuulun Ylivieskan nuorten työpajan ohjausryhmään, jonka kokous oli torstaina.  Esityslistalla monenlaista asiaa. Vuoden aluksi tietenkin  katsausta viime vuoden toimintaan ja tämän hetkisiä kuulumisia sekä työpajan toiminnasta että muusta varsinaisen kokouksen jälkeen.  Monella paikkakunnalla on viime vuoden aikana viritelty Ohjaamo -toimintaa. Ylivieskassa se on lähtenyt hyvin käyntiin ja tilojen ollessa nyt keskellä kaupunkia, on toiminta todellakin matalan kynnyksen toimintaa.

Lähes kaikki työpajan asiakkaat kokevat jakson aikana arjenhallinnan parantuneen.   Jo säännöllisen päivärytmin palautumisella on arkeen suuri merkitys. Työpajalla opitaan uusia taitoja ja usein nuoren sosiaaliset taidot sekä itseluottamus kohenee.

close up photo of kush on glass container

Huolettaako arjessa jokin asia?

 

Keskustelimme myös alueemme nuorten päihdeongelmista.  Päihdeongelmat ovat valitettavasti tätä päivää myös meillä. Kannabiksen käyttö on yhä yleisempää. Masennusta hoidetaan päihteillä ja päihteet taas aiheuttavat masennusta, ahdistusta. Kumpaa pitäisi hoitaa ensin? Tarvitsemmeko uudenlaisia palveluprosesseja ja kokonaan uusiakin palvelumuotoja jotta päihteiden nuorille aiheuttamiin ongelmiin voidaan puuttua ja niitä myös hoitaa varhaisemmassa vaiheessa? Jos kannabis toimitetaan kotiin, pitäisikö myös hoidon tulla nuoren luo? Päihteet ovat  nuorten suurin syrjäyttämistä aiheuttama ongelma, joka tuo mukanaan myös lisääntyneen rahan tarpeen ja taloudelliset ongelmat. Meidän pitäisi rohkeasti etsiä uusia keinoja, joilla tilanteeseen voidaan puuttua mahdollisimman varhain. Kaikkihan lähtee liikkeelle ongelman varhaisesta tunnistamisesta ja puheeksi ottamisesta.

Alueellamme on erilaisia toimintamalleja eri kunnissa. Haapavedellä ohjaamon tilalla on kokoomo, joka kokoaa yhteen kaikenikäisten  työttömien palvelut. Tuloksellisen toimintatavan jatkaminen ja jalkauttaminen Wassup-hankkeen päättymisen jälkeen on tärkeää, varsinkin kun kasvupalvelu-uudistuksen toteutuminen käy epätodennäköisemmäksi päivä päivältä.

Asiakkaiden elämänhallinnan vahvistaminen ja positiivisten siirtymien mahdollistaminen luontevasti ja tuloksellisesti moniammatillista yhteistyötä käyttäen on tavoitteena kaikissa toimintamalleissa. Onnistumista ja tuloksellisista kokeiluista  kannattaa ottaa mallia laajemminkin ja hyödyntää niitä uudistusten suunnitteluissa.

Mikä tulee olemaan alueemme menestysresepti nuorten hyvinvoinnin ja työllisyyden turvaamiseksi? Uskon, että sen reseptin kehittämisen pohjana on toimiva alueellinen yhteistyö.