Vanhusten asumispalveluista

Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Caren toiminta on keskeytetty. Yhden asukkaan epäillään kuolleen ja kolme on lähetetty terveyskeskushoitoon tai -kuntoutukseen. Hoitokoti siirrettiin pikavauhtia Kristiinan kaupungin kunnan vastuulle.
Näitä uutisia olemme lukeneet lehdistä viime päivinä. Uutisissa on kerrottu ongelmien johtuvan liian vähäisestä henkilökunnasta asiakkaiden määrään ja hoivantarpeeseen nähden. Uutisissa on kerrottu Valviran käsittelevän lupa-ja valvonta-asioita myös muiden yksityisten hoiva-alan ketjujen kanssa, useimmiten on kyse nimeomaan henkilöstömitoituksesta.  Kristiinankaupungin  tapauksessa hoitokodin työntekijä on ottanut asiassa yhteyttä Superiin kun  työnantaja ei ole ilmoituksiinsa  reagoinut. Myöskään  Superin yhteydenotot eivät vaikuttaneet tilanteeseen.  Valviran tarkistuksen jälkeen  Esperi Care on reagoinut ja puhutellut työntekijän käyttäytymisestä työnantajaa kohtaan.  Useiden muiden kuntien on uutisoitu nyt ryhtyneen tutkimaan Esperi Caren tilannetta ja jotkut ovat keskeyttäneet vanhusten sijoittamisen sen hoivakoteihin.

doll-550582__340

Tämä tapaus herättää monenlaisia kysymyksiä. Miten valvonta voi pettää yksityisten hoivakotien kohdalla näin pahoin? Henkilöstömitoitukset on hoitokodeissa määritelty, samoin omavalvontasuunnitelmat ja valvonnan toteutus. Hoitokotien toimintaa säädellään lukuisilla pykälillä ja asetuksilla, miten lopputulos voi olla tämä? Kuntien ja viranomaisten sijaan hoitokodin yksittäinen työntekijä on vastannut valvonnasta.  Jatkuisiko toiminta ilman hänen ilmoituksiaan edelleen samanlaisena?  Miten kauan  nyt hoitoon toimitetut vanhukset olisivat olleet heitteillä ilman työntekijän ilmoitusta?

Toisaalta tämä osoittaa konkreettisesti sen miten kunta vastaa loppukädessä asumispalvelujenkin järjestämisestä. Vastuuta ei voida ulkoistaa.  Kristiinan kaupunki vastaa nyt hoitokodin toiminnasta. Voitot joita on saatu kun järjestetty hoito on ollut ala-arvoista kuittaa Esperi Care. Kristiinankaupunki vastaa kustannuksista, joilla jäljet korjaillaan. Nyt jokaisen kuntapäättäjän kannattaa miettiä, että onko kunnilla varaa jatkossakin korjailla yksityisten hoiva-alan ketjujen jälkiä. Tuoko ulkoistaminen kunnille niin suuret säästöt, että niillä voidaan paikkailut kustantaa ja jää euroja jää vielä säästöönkiin. Vai olisiko kokonaistaloudellisesti järkevämpää pitää toiminta kunnan omissa käsissä? Onko kunnan oma toiminta kuitenkin se vanhuksia arvostava, inhimillisempi tapa kantaa kunnan vastuu.