Yhdenvertaisuus ei ole Suomessa valmis – se vaatii edelleen tekoja

YKvammaissopimus, artikla 19:

Jokaisella on oikeus päättää itse, missä asuu ja kenen kanssa.

Kehitysvammaisen ihmisen suurimmat haaveet ovat samanlaisia kuin kaikilla muillakin ihmisillä.  Useimmat ihmiset haluavat oman kodin ja rakkautta.
Kehitysvammaiselle ihmiselle asumisratkaisu luo raamit koko elämälle. Raamit sille, mikä on tai ei ole mahdollista. Erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaisia asumismalleja – ja erilaista tukea asumiseensa. Myös kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus päättää missä, miten ja kenen kanssa hän asuu. Hänellä on oikeus  merkityksellisiin, omaehtoisiin ihmissuhteisiin.
50839891_609430756185076_3941470901760950272_n

Kehitysvammaisten ihmisten pitää saada asua omassa kodissa, itsenäisesti ja sopivasti tuettuna. Hänen on saatava valita itse asuinpaikkansa ja -kumppaninsa. Hänellä on oikeus omiin huonekaluihin, omaan sänkyyn.  Oikeus sisustaa itse valituilla väreillä ja omilla tavaroilla. Tiloissa on huomioitava ihmisten erityiset tarpeet esim. esteettömyyteen liittyvät vaatimukset.  Tarvittava asumisen tuki voi olla määrällisesti suurta tai vähäistä, mutta sen on vastattava yksilöllisiä tarpeita. Kun palvelu vastaa juuri omiin tarpeisiin, se riittää.

Kansanedustajaksi valituksi tultuani sitoudun tekemään työtä sen puolesta, että seuraavat tavoitteet toteutuvat:

1. Vammaisten henkilöiden asuminen ja osallisuus on turvattava

2. Vammaisten henkilön  on saatava työstään yhdenvertainen palkkaa

3. Vammaisten henkilöiden toimeentulo on turvattava